Felhasználási feltételek

 

A honlap tartalmának felhasználása illetve védelme
A honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlap az Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.
Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a honlapunkra és a Music Fashion Kft-t megillető védjegy oltalomra utaló "Music Fahion Kft." megjegyzés feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Védjegyek oltalma
A Music Fashion elnevezés és logo a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos Music Fashion Kft. jogosult. A védjegyek és a logó bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A honlapunkon említett egyéb védjegyek, márkanevek és logók tulajdonosa az ott megjelölt személy vagy szervezet, melyek ezzel kapcsolatos jogai a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak.

Felelősség a honlap tartalmáért
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Music Fashion nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően a Music Fashion nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

További honlapok
Honlapunk az Ön kényelme és jobb kiszolgálása céljából további honlapok címeit tartalmazhatja, melyek az azokra történő kattintással érhetők el. Tekintettel arra, hogy Music Fashion ezen további honlapok tartalmát semmilyen eszközzel nem tudja befolyásolni, az azokban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azok Ön által szándékozott célra történő felhasználásra való alkalmasságáért a Music Fashion semmilyen felelősséget nem vállal, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően Music Fashion nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.